تماس با شرکت جنرال گلد

تهران، خانی آباد نو، شهرک شریعتی، کوچه چکاوک، نمایندگی جنرال گلد

(لطفا قبل از اینکه به فروشگاه تشریف بیاورید، هماهنگی بفرمایید)

کدپستی: ۱۴۷۴۹۷۳۳۹۱

تلفن فروشگاه: ۰۲۱۲۸۴۲۹۹۸۲تماس

تلفن همراه فروشگاه: ۰۹۱۹۳۷۵۵۱۸۵تماس